หน้าแรก

ประวัติสำนักทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สถิติระยะทาง

สถิติจับกุมรถบรรทุกน้ำหนัก เกินพิกัด

สถิติอุบัติเหตุ

หน่วยงานในสังกัด

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3

แขวงการทางลำพูน

แขวงการทางลำปาง

แขวงการทางแม่ฮ่องสอน

สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2

 

  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์องค์กร

" ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย และสวยงามทั่วล้านนา "

ยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานทางหลวงที่ 1

  • ปรับปรุงถนนสายหลักและจุดตัดทางแยก เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายถนนที่มีอยู่เพื่อให้เดินทางได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
  • ปรับปรุงโครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อกับทางหลวงสายหลัก ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
  • ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางเพื่อให้เกิดความสวยงาม และร่มรื่นแก่ผู้ใช้เส้นทาง และให้มีการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ให้การบริการกับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

แนวทางการพัฒนา 4 ด้าน

  1. การจราจรในตัวเมืองต้องสะดวก รวดเร็ว โดยยึดหลักการ ถนนใยแมงมุม ถนนวงแหวน และการปรับปรุงทางแยก ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้โดยไม่ติดขัด
  2. ทางหลวงต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้โดยใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค (Aviation Hub)
  3. พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
  4. ทางหลวงต้องสวยงามสร้างความร่มรื่นแก่ผู้ใช้เส้นทาง