หน้าแรก

ประวัติสำนักทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สอบถามระยะทาง

สถิติอุบัติเหตุ

เอกสารเผยแพร่ นายบดินทร์ โลหิต กาญจน์ (รส.ทล.๑.๒.)

ICT AGENT

e - Library

หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

 

  โครงสร้างองค์กร