หน้าแรก

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สถิติระยะทาง

สถิติจับกุมรถบรรทุกน้ำหนัก เกินพิกัด

สถิติอุบัติเหตุ

หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปาง

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2

 

บริการประชาชน

 

- เอกสารเผยแพร่ ข้อตกลงระดับการให้บริการ สำนักงานทางหลวงที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

-พ.ร.บ. ทางหลวง

- เอกสารหลักฐานและรายละเอียดการขออนุญาตดำเนินการใดๆในเขตทางหลวง
ขั้นตอนและระยเวลาการขออนุญาตทำทางเชื่อมแบบมาตรฐาน
- เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง ตาม มาตรา ๔๘, ๕๖