ยินดีต้อนรับสู่เว๊ปไซต์สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ - Welcome To Bureau of Highway1<Chiangmai>

หน้าแรก

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ที่ตั้งหน่วยงาน

ส่วน / ฝ่าย / หน่วยงาน

Link อื่นๆ

บริการประชาชน

สอบถามระยะทาง

สถิติอุบัติเหตุ

เอกสารเผยแพร่ นายบดินทร์ โลหิต กาญจน์ (รส.ทล.๑.๒.)

ICT AGENT

e - Library

หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3

แขวงทางหลวงลำพูน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

แขวงทางหลวงลำปางที่ 2

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดทางลอดฟ้าฮ่าม โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวรายงาน และนางจีราภรณ์ อยู่ศาสตร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม

กล่าวขอบคุณ โดยมีนายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ บริเวณทางลอดฟ้าฮ่าม บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุโมงค์ - กองบิน 41

 

 

ท่าน รทร. พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการเพื่อเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

โดยนายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 และแขวงทางหลวงในสังกัดร่วมให้การต้อนรับในวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

 

 

วันที่ 3 มกราคม 2561นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยบริการทั่วไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 มอบหมายให้ นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จุดบริการทั่วไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ริมทางหลวงหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี - เชียงใหม่ (ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์)

 

 

 

วันที่ 2 มกราคม 2561 นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยบริการทั่วไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยนายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 นายเวทย์ เวทยสาร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน และนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริการทั่วไทย สำนักงานหมวดทางหลวงป่าสัก (ดอยติ) เดิม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน หมวดทางหลวงห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายกษิดิศ วัฒนศัพท์ วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของแขวงทางหลวงในสังกัด ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานทางหลวงที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ กรมทางหลวง พ.ศ.2560 - 2564 และผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการทางหลวง

เอกสารเผยแพร่ ข้อตกลงระดับการให้บริการ สำนักงานทางหลวงที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าพะยูง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติฯ......

 

 

 

 

 

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5327-7608 ต่อ 108 โทรสาร : 0-5327-8236
E-mail: doh0102@doh.go.th ติดต่อ webmaster ได้ที่ doh0102@doh.go.th  แนะนำ ติชม เพิ่มเติมข้อมูลทางวิชาการ ที่ คุณพิชัย วงค์รจิต